Net Design Shop : Ready Shopping siteสถิติผู้ชมเว็บไซต์

Member Login                  Search :             language    :    thai eng 

1. ชำระค่าบริการ

โอนเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงิน
ชื่อบัญชี "น.ส.อัญชลี เกตสระ"
ท่าน สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่านตลอด 24 ชั่วโมงและที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย,กรุงไทย ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้านท่าน


ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีประเภท
ไทยพาณิชย์
กิ่งท่าพระจันทร์
114-2-09715-5
ออมทรัพย์
กสิกรไทย
ตลาดเจ้าพระยา บางใหญ่
382-2-44963-7
ออมทรัพย์
url.jpgกรุงไทยเซ็นเตอร์พ้อยท์ (บางใหญ่) 697-0-15607-9 ออมทรัพย์ 
url.jpgกรุงเทพ  เอสพละนาด               877-0-21341-4 ออมทรัพย์ 

*** กรุณาเก็บ Slip เพื่อเป็นหลักฐาน
จากนั้นส่ง sms มาที่ 086-899-6460 ระบุชื่อ และจำนวนเงินที่ส่ง ขอให้โอนเงินเป็นเศษสตางค์ เช่น 1220.05 (เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ) หรือ Scan สลิป ส่งอีเมลมาที่ andshalee@gmail.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์


2. หลังจากการตรวจสอบแล้ว

รอการตรวจสอบจากทางเว็บ และจะส่งสินค้าให้ภายใน 1 สัปดาห์