BIM100 วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ 2559 เทปที่ 1

หมวดหมู่: bim100

BIM100 วันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ 2559 เทปที่ 1 สอบถามปัญหาและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ คุณอัญชลี เกตสระ โทร.0985699653 หรือ http://www.bim100product.com/ งานวิจัยAPCOเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยของคณะนักวิจัย BIM100 ที่ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า30ปี และได้ค้นพบว่า การสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ จึงได้ผลิตสูตรสารสกัดจากธรรมชาติสำหรับการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลรวมทั้งผู้ที่มีปัญหาภูมิคุ้มกัน *ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู๋กับแต่ละบุคคล

18 กันยายน 2562

ผู้ชม 957 ครั้ง