ผลงานวิจัย BIM100 จัดการกับมะเร็งด้วยKiller T cells

หมวดหมู่: bim100

นวัตกรรม งานวิจัย APCO ต้านเซลล์มะเร็งด้วย"ภูมิคุ้มกันที่สมดุล" หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา บรรยาย VTR แสดงการทำงานของเซลล์ T พิฆาต (cytotoxic cell T cell ) ในการต้านมะเร็ง (Operation bim สกัดจาก มังคุด ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง ใบบัวบก) ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่อย่างสมดุลของเม็ดเลือดขาว 4 ชนิด -Th1 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และมะเร็งได้ดี -Th2กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และหนอนพยาธิ ได้ดีขึน -Th17 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือจากการจัดการของ Th1 และ Th2 (Th1 ,Th2 และTh17 เมื่อมีมากเกินไปจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปจนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง) -Treg กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป กลับสู่ภาวะสมดุล (บิมร้อย/bim100/บิม100)

26 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 150 ครั้ง