ดูหน้า

bim100

Operation BIM (BIM100)
(ผลงานวิจัย Operation BIM)

bim100คือ การดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้อยู่ในสภาพสมดุล

เป็นปฏิบัติการภูมิคุ้มกันที่สมดุล ซึ่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) และบริษัท เอเชี่ยน ไฟโตซูติคอลส์ จำกัด(มหาชน) ประสานกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ จากเหนือจรดใต้ เพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าของประชากรโลกส่งผลให้เกิดอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนที่ใช้ผลไม้ และธัญพืชในประเทศไทย เป็นวัตถุดิบ และเกิดมาตรการที่สามารถยกระดับราคาของผลผลิตทางธรรมชาติเหล่านี้อย่างถาวรต่อเนื่อง

BIM ย่อมาจาก Balancing IMmunity

การปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา
เสริมสุขภาพให้แข็งแรง ติดเชื้อโรคได้ง่าย เช่น ติดเชื้อรา
แบคทีเรีย ไวร้ส แต่ถ้าภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่มากเกินไป
ทำให้แพ้ภูมิตัวเอง
*ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลง แล้วแต่บุคคล
 

เกี่ยวกับเรา

การปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลจะสามารถดูแลปัญหาสุขภาพได้ เนื่องจากธรรมชาติในร่างกายมนุษย์มีการสร้างเม็ดเลือดขาวเป็นปกติ เพื่อใช้ดูแลสุขภาพต่อต้านสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ถ้าร่างกายสามารถปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ เนื่องจาก
1.จำนวนเม็ดเลือดขาวในร่างกายผู้ชายมีมากถึง 20,000 ล้านเม็ด - 55,000 ล้านเม็ด และในผู้หญิงจะมีอยู่ 95% ของผู้ชาย
2.เม็ดเลือดขาวจำนวนมากเหล่านี้ติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็วแบบปฏิกิริยาลูกโซ่ให้ทำหน้าที่คล้ายกัน (โดยการหลั่งสาร Interleukins ต่างๆ)
 

ภูมิคุ้มกันที่สมดุลขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวอย่างไร

ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่อย่างสมดุลของเม็ดเลือดขาวทั้ง 4 ชนิด คือ

1. Th1 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส และเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น
2. Th2 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ และหนอนพยาธิได้ดีขึ้น
3. Th17 กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการกับสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายที่เหลือ
จากการจัดการของ Th1 และTh2 แต่ Th1,Th2 และ Th17 เมื่อมีมากเกินไป จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันมากจนเกินความสมดุล จนเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเอง
4. Treg กระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปกลับสู่สภาวะสมดุล
 
จากการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation BIM (BIM100) ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีผลต่อการปรับ Th1,Th2,Th17 และTreg ในลักษณะแตกต่างกัน จึงทำให้อธิบายได้ว่า ผู้บริโภคที่มีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุล ต่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ OperationBIM(BIM100) เนื่องจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุล ในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้นั่นเอง
 
 
BIM100: สร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลให้กับผู้มีปัญหาสุขภาพ
BIM100: สร้างสุขภาพที่ดีเมื่อมีเงาโรคแฝงอยู่กับตัวเราแต่ไม่สำแดง
BIM100: ไม่ใช่ยาถูกพัฒนาให้เป็นอาหารเสริมที่สร้างความสมดุลของภูมิคุ้มกันของร่างกาย ธรรมชาติสร้างเม็ดเลือดขาวให้ดูแลสุขภาพมนุษย์การปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลทำให้เม็ดเลือดขาว มีประสิทธิภาพสูงร่างกายจึงแข็งแรงและสามารถต่อสู้กับโรคภัยทั้งหลายได้ด้วยความสามารถของร่างกายคุณเองหลังจากที่ได้มีการทดสอบจนกระทั่งแน่ใจว่า GM-1 นั้นมีความปลอดภัยที่จะใช้ต่อได้ในระยะยาว จึงได้นำ GM-1 มาผสมใน เครื่องสำอางค์ แล้วทดสอบกับอาสาสมัครที่สภาพผิวมีปัญหาเรื้อรัง ทั้งในประเทศไทยและเยอรมัน อาทิ สิวอักเสบและผิวหยาบกร้าน พบว่า สภาพผิวดีขึ้นตามลำดับ เมื่อใช้เจลและสบู่ล้างหน้า และกว่า 85% มีสภาพผิวดีขึ้นมาก เมื่อใช้เจลบำรุงผิวร่วมด้วย ผลการวิจัยนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย ที่ช่วยแก้ปัญหาของผู้มีปัญหา ของผิวหน้าจากสิว และความหยาบกร้านทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 

เริ่มต้นจากการวิจัยผลมังคุด

เมื่อปี พ.ศ. 2520 คณะนักวิจัยที่มหาลัยสงขลานคริทร์ซึ่งประกอบด้วย
ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม,
ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร,
ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.อำไพ ปั้นทอง
รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์สหวิชาการอีกหลายท่าน เริ่มทำการศึกษาสารธรรมชาติในผลมังคุด ด้วยการสกัดสารบริสุทธิ์แล้วทำการทดสอบประโยชน์ในทางการแพทย์ด้านต่างๆ ก่อนสรุปได้ว่า สารในมังคุดที่มีคุณสมบัติในการสร้างเสริมสุขภาพคือ สาร Xanthones ซึ่งในมังคุดมีสารกลุ่ม Xanthones นี้มากกว่า 40 ชนิด แต่มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่มีประโยชน์ บางชนิดอาจมีผลข้างเคียงได้ และชนิดที่มีประโยชน์ หากใช้น้อยเกินไปก็จะไม่แสดงสรรพคุณ แต่ถ้าใช้มากไปก็อาจจะเกิดโทษได้ ดังนั้น การนำ Xanthones ไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ จึงจำเป็นต้องใช้ให้ถูกต้อง และใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น
 

ผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องของคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย

พบว่า Xanthones ที่มีสรรพคุณสูงสุดคือ GM-1 ซึ่ง GM-1 เป็นสารที่ปลอดภัย โดยปลอดภัยกว่าสารที่ทำให้รสเปรี้ยวในส้มถึง 5 เท่า และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
- ต้านเชื้อแบตทีเรีย
- ต้านการอักเสบ
- ระงับการปวด และลดอาการแพ้
- ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ซึ่งเกิดจาก LDL Cholesterol Oxidation
- ฆ่าเซลล์มะเร็งในเต้านม มะเร็งในเม็ดเลือด มะเร็งในตับ มะเร็งในไต มะเร็งในทางเดินอาหาร และมะเร็งปอด(ทดสอบในหลอดทดลอง)
- ระงับการเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรค(ในหลอดทดลอง)
- ระงับการขยายตัวของเชื้อ HIV (ในหลอดทดลอง)
- เพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม และเชื้อแบคทีเรีย (Phagocytic activity)
- ระงับการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อน และสร้างมวลกระดูก
 

พัฒนาเป็นอาหารที่สร้างความสมดุลของภูมิคู้มกัน แต่ในการพัฒนา GM-1 ให้เป็นยาซึ่งจะต้องใช้เวลานับสิบปี และงบประมาณเป็นพันล้านในการดำเนินการตามกฎเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก ดังนั้นขณะนักวิจัย 0peration BIM (BIM100)จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยได้ริเริ่มแนวทางใหม่ ด้วยการใช่อาหารสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลเพื่อป้องกันโรคภัย ซึ่งสามารถนำสาร GM-1 อันทรงคุณค่านี้ ใช้ให้เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่ในสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ โดยมีองค์ประกอบของ GM-1 อยู่ และพบว่าสูตรอาหารท่ได้จากมังคุดจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นทวีคูณ เมื่อเสริมฤทธิ์ด้วยสารสกัดจากธัญพืชและผลไม้ เช่น ถั่วเหลือง งาดำ ฝรั่ง และบัวบก จากการศึกษาอย่างต่อเนิองืพบว่าสูตรอาหารนี้มีประสิทธิภาพสูงในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุล จึงใด้ตั้งชื่อสูตรอาหารนี้ว่า


BIM ซึ่งย่อมาจาก Balancing IMmunity (ภูมิคุ้มกันที่สมดุล)

 

แล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับคณะกรรมการอาหาร และยาและคณะนักวิจัย นำเสนอผลงานวิจัยนี้ ในที่ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ตามโอกาสต่างๆที่ได้รับเชิญ ซึ่งมีการบรรยายถึงข้อมูลผลการวิจัยที่กระทำต่อเนืองมากกว่า 30 ปี และรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์กับอาสาสมัครผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ Operation BIM (bim100) ต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้สามารถอธิบายประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Operation BIM (bim100) ในการสร้างสมดุลของภูมิคุ้มกันตามหลักภูมิคุ้มกันวิทยาล่าสุด

 

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา
BIM ย่อมาจากคำว่า Balancing Immunity

คือ การดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้อยู่ในสภาพสมดุล ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป ให้พอเหมาะพอเจาะพอดี เพราะภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปจะทำร้ายตัวเองเอาได้ แต่ถ้าภูมิคุ้มกันที่น้อยเกินไปก็เปิดโอกาสให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มาเบียดเบียนเช่นกัน ภูมิคุ้มกันนี้สำคัญมากนะครับ เป็นอีกกลไกหนึ่งในการดูแลตัวเองตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ เมื่อนำมารวมกับคำว่า 100 เป็น BIM100 หมายความถึงการมีชีวิตที่ยืนยาวอยู่ไปจนถึง 100 ปี อย่างคนที่มีสุขภาพดีมีความสุขกับชีวิต ด้วยหลักการดูแลภูมิคุ้มกันให้สมดุล อยู่ดูสิ่งดีๆ ที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคต อยู่กับครอบครัวที่เรารักไปนานแสนนาน โลกนี้ยังสวยสดใสมีอะไรให้น่าอภิรมย์ตั้งมากมาย หันมาดูแลตัวเองกันเถิดครับ กล้าเถอะครับ! ที่จะอยู่ให้ได้ 100 ปีแล้วท่านจะรู้ว่าชีวิตอันแสนโสภาที่อยู่กันได้ 100 ปี อย่างคนมีสุขภาพดีนั้นเป็นอย่างไร?” เป็นวลีคำพูดของ ดร.เสรี เกี่ยวกับ BIM100

Operation Bim ผลิตภัณฑ์จากมังคุดเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพต่างๆ
โดยบริษัท เอเชี่ยนไลฟ์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ OperationBim
(bim100) เข้าไปปรับระดับภูมิคุ้มกันให้ปกติหรือสมดุล อาการผิดปกติในร่างกายต่างๆ ก็จะหายไป ..

หาคำตอบความสมดุลของร่างกายได้ที่นี่
ผลิตภัณฑ์ OperationBim (BIM100)
เป็นอาหารเสริมที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง จากการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุล
ร่างกายจึงสามารถต่อสู้และป้องกันการผิดปกติทั้งหลายของร่างกายได้
 
 
 
 


14 กันยายน 2562

ผู้ชม 9838 ครั้ง