ดูหน้า

BIM100 ประสบการณ์ผู้ใช้กับปัญหาสุขภาพ ซีสต์,เนื้องอก,มะเร็ง

CYST

BIM100 ประสบการณ์ผู้ใช้กับปัญหาสุขภาพ ซีสต์,เนื้องอก,มะเร็ง
ผลงานวิจัย BIM100 ดูแลสุขภาพได้อย่างไร

ซีสต์ (Cyst) คือถุงน้ำ หรือก้อนตุ่มที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติภายในร่างกาย โดยก้อนที่โตขึ้นมานั้น ภายในอาจมีสิ่งแปลกปลอมได้หลายอย่าง อาทิเช่น อากาศ ของเหลว ไขมัน หรือเซลล์ผิวหนัง เช่น กระดูก เซลล์ผม เล็บ หรือมักเป็นเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรง

ซีสต์เกิดที่ใดได้บ้าง?
ซีสต์สามรถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนตามเนื้อเยื้อของร่างกาย เช่น ที่เต้านม เปลือกตา รังไข่ นิ้วมือ แขน ขา ไต และใต้ผิวหนังส่วนต่าง ๆ บางประเภทสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือจะมีก้อนตุ่มนูนขึ้นที่ผิวหนัง บางประเภทต้องคลำดูถึงจะสังเกตเห็น หรือบางประเภทอาจไม่ปรากฏอาการใดๆ เนื่องจากอยู่ภายในร่างกาย ซีสต์มีหลายชนิด ประเภทที่พบได้บ่อยคือ

 CYST1

CYSTS 


* ชอคโกแล็ตซีสต์ (Chocolate cysts) คือ ซีสต์ที่เกิดจากการที่มีประจำเดือนบางส่วนไหลออกไม่หมด มีการไหลกลับเข้าไปคั่งค้างอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งเช่น มดลูก นอกมดลูก หรือรังไข่ จนเกิดเป็นถุงมาหุ้มไว้ แน่นอนว่าภายในถุงนั้น คือเยื่อบุมดลูกหรือก็คือประจำเดือนเก่า ซึ่งมีสีน้ำตาลคล้ายคล้ายชอคโกแล็ต

* ซีสต์ไขมันใต้ผิวหนัง (Epidermoid Cysts) คือก้อนซีสต์ที่เราสามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอก เพราะจะมีลักษณะปุดโปนตามผิวหนังพบได้บ่อย เกิดได้ทุกเพศทุกวัย และทุกส่วนของร่างกาย อย่างเช่นใบหน้า ลำคอ หน้าอก และหลังส่วนบน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากต่อมไขมันที่สร้างน้ำมันมาหล่อเลี้ยงได้รับความเสียหาย

 

Tumor

เนื้องอก (Tumor) คือ เนื้อเยื่อที่มีการแบ่งตัวและเจริญเติบโตผิดปกติ โดยส่วนมากมักเกิดเป็นก้อนเนื้อซึ่งอาจเป็นเพียงเนื้อเยื่องอกเพิ่มขึ้นมา หรืออาจหมายถึงเนื้อร้ายที่เป็นเซลล์มะเร็งก็ได้ โดยเนื้องอกแต่ละประเภทย่อมมีลักษณะเฉพาะและวิธีการรักษาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและตำแหน่งที่เกิดด้วย

เนื้องอกที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง?
* เนื้องอกไม่ร้าย (benign neoplasms)
เนื้องอกธรรมดา (Benign Tumor) เป็นเนื้องอกที่เกิดขึ้นแล้วไม่แพร่กระจายลุกลามไปสร้างความเสียหายยังเซลล์เนื้อเยื่อในบริเวณใกล้เคียง หรือเซลล์เนื้อเยื่อในอวัยวะส่วนอื่น แต่อาจทำให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อร่างกายได้ หากเนื้องอกที่เกิดขึ้นไปกดทับอวัยวะสำคัญ เช่น เส้นเลือดหรือเส้นประสาทของผู้ป่วย

 

* เนื้องอกร้าย (malignant neoplasms)
เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย (Malignant หรือCancerous Tumor) เนื้อร้าย หรือเซลล์มะเร็ง เป็นเนื้อเยื่อที่เจริญเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้ แพร่กระจาย และลุกลามไปเรื่อยๆ ตามเนื้อเยื่ออื่นในบริเวณใกล้เคียง หรือเนื้อเยื่อที่อวัยวะอื่นๆ ผ่านทางเลือด โดยเซลล์เนื้อร้ายจะไปทำลายเซลล์ปกติที่มีสุขภาพดี ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม หรือกำจัดเซลล์เนื้อร้ายออกไปได้อย่างทันท่วงที

 

สาเหตุของเนื้องอกได้อย่างไร?
เนื้องอก เกิดจากการขาดสมดุลระหว่างกระบวนการเจริญเติบโตของเซลล์ใหม่ และการเสื่อมสลายของเซลล์เก่าภายในร่างกาย เนื่องจากโดยปกติแล้ว เซลล์เก่าที่ตายไปจะถูกทำลาย และสลายไป เพื่อเปิดช่องว่างให้เซลล์ใหม่เจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ แต่หากกระบวนการดังกล่าวถูกรบกวนหรือเกิดความผิดปกติ เนื้อเยื่อจะเจริญเติบโตผิดปกติเกิดเป็นเนื้องอกขึ้นมา

โดยส่วนมาก เนื้องอกธรรมดามักเกิดขึ้นโดยไม่อาจระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ แต่เนื้องอกที่เกิดขึ้นอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยดังนี้
สารพิษจากสิ่งแวดล้อม เช่น ร่างกายสัมผัสกับรังสีที่เป็นอันตราย, กรรมพันธุ์, การบาดเจ็บในบริเวณอวัยวะต่างๆ การอักเสบ, การติดเชื้อ, ความเครียด, อาหาร เป็นต้น

 

 

อาการของเนื้องอกเป็นอย่างไร?
ลักษณะอาการของผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในร่างกายแตกต่างกันไปตามชนิดของเนื้องอก และตำแหน่งที่มีเนื้องอกเกิดขึ้น ซึ่งผู้ป่วยอาจมีลักษณะอาการ เช่น

มีไข้ หรือหนาวสั่น เมื่อยล้า อ่อนเพลียไม่อยากอาหาร น้ำหนักตัวลดลง มีเหงื่อออกตอนกลางคืนเจ็บปวดตามบริเวณที่เกิดเนื้องอก เป็นต้น

ดูแลได้อย่างไร?
BIM100 กับการดูแลปัญหาสุขภาพซีสต์, และเนื้องอก
ซีสต์และเนื้องอก เป็นสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย
สามารถกำจัดโดยเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตของร่างกาย การกระตุ้น Th1, Th9 และ Th17 ในร่างกายจะเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตให้ทำหน้าที่นี้ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น

คณะนักวิจัย "Operation BIM" ได้วิจัยและพัฒนาสารเสริมประสิทธิภาพจากสารมังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และ บัวบก จนได้แคปซูลเสริมอาหาร ที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์แล้วว่าสามารถกระตุ้นการทำงานของ Th1 และ Th9 ได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้น Th17 ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหลายเท่าอีกด้วย

BIM100 เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพ

 

ประสบการณ์ผู้ใช้ ผลงานวิจัย BIM100 กับ ปัญหาสุขภาพ "ซีสต์,เนื้องอก,มะเร็ง"

 

คุณกัลยาณี เตชะวันโต
ผู้มีปัญหาซีสที่ทรวงอก
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

ตรวจพบซีสขนาดเล็ก 1 ก้อนที่ทรวงอกข้างซ้าย มีขนาดเท่าเดิม มานานหลายปี บังเอิญว่าไปรู้จัก *BIM จากญาติที่ต่างจังหวัด จึงลองดู พอครบกําหนดไปตรวจ ปรากฏว่าไม่พบซีสต์แล้วดิฉันรู้สึกประทับใจมาก และให้ลูกสาวหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตจนรู้จักรายการ  BIM100 ตั้งแต่นั้น มาดิฉันได้แนะนําให้ลูกสาวลูกเขย และคนอื่นที่มีปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้รู้จักกับ *BIM เช่นกัน พอบอกไปแล้วใครเชื่อก็เชื่อ ใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร เพราะเราพิสูจน์มาแล้วค่ะ

 

อาจารย์ลดาวดี วนวิทย์
ผู้มีปัญหาเนื้องอก
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

ดิฉันไปตรวจสุขภาพประจําปี ทําให้ทราบ ว่าดิฉันมีก้อนเนื้องอกที่มดลูกและมีก้อนถุงน้ำที่รังไข่ขวาและมีอาการผิดปกติอื่นอีกซึ่งเพิ่งเริ่ม สําหรับดิฉันแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มาก กลัวมากแข้งขาอ่อนเลย เพราะดิฉัน เป็นคนที่ชอบวิตกกังวล ชอบคิดไปต่างๆ นานา ประกอบกับญาติๆ มีประวัติ ว่าเคยมีก้อนเนื้อร้าย เราก็ยิ่งใจเสีย ใจวูบไปอยู่ที่ตาตุ่ม ภูมิคุ้มกันเราตกเลย ทั้งที่ยังไม่เป็นอะไรมาก ในเวลานั้นอารมณ์ไม่ดีเลย เดินไปเดินมาอย่างคลุ้ม คลั่ง พอดีดิฉันนึกถึงอาจารย์พิเชษฐ์ขึ้นได้ จึงไปขอคําปรึกษาจากอาจารย์ ซึ่งท่านบอกว่า “เรื่องเล็กๆ *BIM ต่อเนื่องสัก 3 เดือน” ดิฉันปฏิบัติตัว ตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด เพราะดิฉันกลัวจริงๆ แต่มีความศรัทธา เชื่อมั่นในอาจารย์ ท่านไม่มีทางมาหลอกเรามีแต่ความหวังดีที่มอบให้ หลัง *BIM ได้ 4 เดือนไปตรวจร่างกายปรากฏว่าปัญหาที่มีหายไปเลย ปกติดี ทุกอย่าง ดิฉันรู้สึกขอบคุณท่านอาจารย์พิเชษฐ์มาก เป็นเพราะน้ําเสียง ที่อบอุ่น และกําลังใจที่ท่านมอบให้ในวันนั้น ทําให้ดิฉันแข็งแรงเช่นใน วันนี้ค่ะ

 


คุณจีรกิตติ ตั้งครัช
ผู้มีปัญหามะเร็งตับ
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

ก่อนผมเป็นมะเร็ง ผมทํางานเยอะ กินเหล้าเยอะ ใช้ร่างกายและสมองอย่างหนักใครเตือนก็ไม่เชื่อ มันมีความสุข บางครั้งคิดว่า การกินเหล้าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะควบคู่กับอาชีพของผม ผมค้าขายทั่วโลก คืนหนึ่งดื่มหนัก เพลียมาก ผมกลัวว่าจะเป็นอะไรไปรึเปล่า ผมจึงไปตรวจ สุขภาพที่โรงพยาบาลพบว่า ค่า AFP หรือดัชนีบ่งชี้มะเร็งตับขึ้นไปเป็น 100 mg/ml (ค่าปกติอยู่ที่ 0-10 ng/ml) จึงต้องทํา Ultrasound และ MRI ร่วมด้วยพบก้อนเนื้อที่ตับ และเป็นเนื้อร้าย แพทย์ระบุว่า “โชคดีที่รู้ตัวก่อน ถ้าช้ากว่านี้อีก 2-3 เดือนอาจเป็นหนักเลย” เมื่อ ก.พ. 2552 ไปผ่าก้อนเนื้อ ที่ตับขนาด 2.4x1.8x3 ซ.ม. ออกไป แพทย์แจ้งว่าหลังจากผ่าตัดแล้วมั่นใจ ว่ามีโอกาสอยู่ต่อได้อีก 3 ปี แต่ต้องนัดมาตรวจเลือด, CT Scan, และ MRI ทุกๆ 3 เดือน หลังผ่าตัด อาจารย์พิเชษฐ์แนะนําให้ *BIM พบว่าร่างกาย แข็งแรงขึ้นดีกว่าตอนก่อนผ่าตัดเสียอีก ใครเห็นต่างดูไม่ออกว่าเป็นมะเร็ง เอาเป็นว่าเคยเป็นดีกว่าครับ เพราะผลตรวจปกติดี ค่า AFP อยู่ที่ 2-3 ng/ml ปัจจุบันผม *BIM และอยู่มานาน 5 ปี นอกจากนี้ผมไม่ดื่มเหล้า ไม่นอนดึก ไม่เครียด เรื่องอาหารลูกๆ ให้ทานแต่ผักกับปลา ห้ามของทอด ของหวาน แต่เรื่องแรกที่สําคัญของทุกคนที่เป็นมะเร็งคือจิตใจต้องไม่กลัว และกําลังใจต้องดี

 

คุณสุเทพ แหวนทอง
ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมลูกหมาก
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

เริ่มจากร่างกายอ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อยครั้ง แต่กระปริดกระปรอย บางครั้งมีเลือดปนออกมา เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย ตามข้อ ภายใน 2 เดือนน้ําหนักลดลงไป 20 ก.ก. เมื่อต้นปี 54 ไปตรวจร่างกายหลายครั้งใช้เวลาอยู่ 2 เดือน จนกระทั่งพบว่า ดัชนีบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) สูงมากอยู่ที่ 100 mg/ml (คนปกติต้องน้อยกว่า 4.0 ng/ml) จึงตัดเนื้อเยื่อต่อมลูกหมาก ไปตรวจ ปรากฏว่าเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมาก แพทย์จึงทําการผ่าตัดมะเร็งออกไปเมื่อวันที่ 15 มี.ค.54 และเริ่มเดินไม่ได้ในเย็น วันนั้น ต่อมาตรวจ MRI พบว่ามะเร็งเริ่มลามไปกระดูกสันหลัง และอาจเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ เพราะมะเร็งลามไปทําลายกระดูก สันหลังทําให้ทรุดไปทับเส้นประสาทที่หลัง หลังจากที่แผลผ่าตัดหายดีแล้ว เมื่อวันที่ 25 มี.ค.54 จึงทําการฉายแสงติดต่อกัน 10 วัน ระหว่างที่นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล เป็นอัมพาตครึ่งซีก ร่างกายท่อนล่างตั้งแต่เอวจนถึงปลายเท้าจะกระดิกกระเดี๋ยวตัวไม่ได้ เดินไม่ได้ เริ่มใช้ BIM ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.54 พอเดือน มี.ค.55(ประมาณ 11 เดือน) ค่า PSA อยู่ที่ 0.82 ng/ml สุขภาพโดยรวมทั้งหมดที่ขึ้นถึง 70% วันที่ 6 ส.ค.55 (ประมาณ 16 เดือน) สุขภาพแข็งแรงดี คุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมที่เริ่มรักษาครั้งแรกเดินไม่ได้เลย แต่ตอนนี้ช่วยเหลือตัวเองได้ครับ เข้าห้องน้ํา ทานอาหารเองได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นให้เดือดร้อน ใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเดินระยะใกล้ได้ สามารถนั่งนานๆ ได้ ปัจจุบันเดือนเม.ย 56 ตลอด 2 ปีที่ *BIM ค่า PSA อยู่ที่ 1 กว่า อยู่ในเกณฑ์ปกติมาตลอด และผลเอกซเรย์กระดูกสันหลังพบว่าสมบูรณ์ดี บิดตัวได้ตามปกติ ถ้าเดินภายในบ้านหรือระยะทางใกล้แทบไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วครับ (น้ำมังคุด 1 ซอง, สีเขียว กลางวัน 3 แคปซูล เย็น 3 แคปซูล และก่อนนอน 3 แคปซูล)

 

คุณสุภัสสรา เอมเอก
ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมน้ําเหลือง ลามไปที่กระดูกขา
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

เป็นมะเร็งที่ต่อมน้ําเหลืองระยะ 4 ได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัด 8 คอร์ส ต่อมาลุกลามไปที่กระดูกขาขวา ทําให้กระดูก ขาหัก มีรอยดําที่กระดูกกะโหลกศีรษะ มีก้อนที่ไตด้วย แต่ไม่ได้ตัดชิ้นเนื้อตรวจจึงยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใช่เป็นก้อนมะเร็งหรือไม่ แต่ก้อนนี้หายไปหลังให้เคมีบําบัด ต่อมารักษาอาการที่ขาขวาโดยครั้งที่หนึ่งด้วยการผ่าตัดใส่เหล็กที่ขาขวา และฉายแสงตรง บริเวณที่ผ่าตัดขาเพื่อกระตุ้นให้กระดูกงอก แต่กลับไม่งอก ยังคงมีช่องว่างของกระดูกอยู่ ต่อมาครั้งที่สองจึงผ่าตัดกระดูก ขาขวาอีกครั้งเพื่อปลูกถ่ายกระดูก แต่กลับไม่ประสบความสําเร็จ นั่นก็คือกระดูกที่มาปลูกใหม่ยังไม่ติดกัน จึงมีอาการปวด ขาขวา ยิ่งลงน้ําหนักตอนเดินยิ่งปวด ร่างกายซูบผอม อ่อนเพลีย เดินโดยอาศัยไม้ค้ำยัน และมีความวิตกกังวลอยู่ 2 เรื่องคือ
1. ถึงแม้ว่ามีโอกาสหาย 90% แต่ก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ถึง 50%
2. กําลังวางแผนที่จะผ่าตัดที่ขาซ้ําอีกครั้งเป็นครั้งที่ 3
เพื่อที่จะใส่วัสดุประเภทซีเมนต์เพื่อปิดช่องว่างของกระดูก ตั้งแต่ตุลาคม 53-กุมภาพันธ์ 54 ดูแลตัวเองตามแนวการดีท็อกซ์ ด้วยอาหาร และนั่งสมาธิ จนมีเพื่อนที่เป็นมะเร็งตับที่ *BIM แล้วผลตรวจสุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆ มาแนะนําให้เริ่ม *BIM เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 54 พอได้ 2 สัปดาห์ สังเกตเห็นว่าผิวพรรณมีการเปลี่ยนแปลง รู้สึกสดชื่น กระชุ่มกระชวย ไม่เพลีย นอนหลับดี เมื่อครบ 3 เดือนเอกซเรย์กระดูกขาตรงที่มีช่องว่าง เริ่มมีเงาให้เห็นรางๆ แสดงว่าเริ่มมีกระดูกงอก พอครบ 6 เดือน เอกซเรย์กระดูกขา กระดูกงอกเพิ่มกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด ครบ 1 ปี (15 พ.ค.55) ผลการเอกซเรย์กระดูกขาชี้ว่า กระดูกติดดีแล้ว ไม่มีช่องว่าง ซึ่งก็หมายความว่าเซลล์มะเร็งที่กระดูกถูกยับยั้งไปแล้ว กระดูกจึงสามารถสร้างเชื่อมติดกันได้ จนแพทย์ขยายเวลานัดเพื่อติดตามเรื่องกระดูกเป็นปีละ 1 ครั้ง และน้ําหนักเพิ่มขึ้น 3 ก.ก. (จาก 51 เป็น 54 ก.ก.) อาการปวดขาลดลง เดินได้เกือบ เหมือนเดิม ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้ว แม้ว่าเดินกะเผลกอยู่บ้าง มีปวดขาบ้างคงเกิดจากโลหะที่อยู่ข้างในอาจเสียดสี หรือทับเนื้ออยู่บ้าง แต่ก็พอใจแล้วค่ะ ตลอดเวลาที่ *BIM ไม่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใด รู้สึกร่างกายแข็งแรงขึ้น สดชื่น ผิวพรรณดีขึ้นมีน้ํามีนวล ดูไม่เหมือนคนป่วยสักเท่าไหร่ ไม่มีความ วิตกกังวลว่าจะกลับมาเป็นซ้ํา เพราะเชื่อมั่น *BIM ภูมิคุ้มกันที่สมดุล ถ้านับว่าตอนที่เริ่มรักษาเป็นศูนย์ ในวันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นเป็น 98% ค่ะ (น้ํามังคุด 1 ซอง, สีเหลือง กลางวัน 2 แคปซูล เย็น 2 แคปซูล และก่อนนอน 2 แคปซูล)

 


คุณรัตนพร ศรีเพ็ญ
ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม ลามไปต่อมน้ําเหลือง
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

เดือน ธ.ค. 53 ไปตรวจเมมโมแกรมจึงทราบว่าเป็นมะเร็งเต้านมขั้น 3 B กําลังลามไป ต่อมน้ำเหลือง ต้นปี 54 เริ่มรักษาด้วยการให้เคโม 6 ครั้ง แล้วจึงผ่าตัดออกไป และต่อด้วยการให้เคโม 4 ครั้ง อีกทั้งฉายแสงอยู่ 1 เดือนจนเสร็จสิ้นการ รักษาเมื่อเดือนก.พ. 55 จนเดือนเม.ย. 55 มีเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทกันมาก และ เป็นมะเร็งเหมือนกันเคยใช้ “BIM มา 1 ปีกว่าๆ แล้ว มาบอกเรื่อง *BIM ให้รู้จัก เราจึงมาไตร่ตรองดูพบว่า 1. มีความน่าเชื่อถือของทีมนักวิจัย 2. เพื่อนรุ่นพี่ที่แนะนํามาก็เป็นคนเชื่อถือได้ 3. มีโอกาสเข้ามาฟังการบรรยาย จาก ศ.ดร.พิเชษฐ์ อยู่หลายครั้งจนเข้าใจ เริ่ม *BIM เช้า 2 ก่อนนอน 2 มานาน 6 เดือน สิ่งที่สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจาก *BIM คือ 1. ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านกลับมาก็ไม่เหนื่อย ไม่อ่อนเพลีย หลับสนิทดี ตื่นเช้ามาก็สดชื่น และเดินขึ้นบันไดสูงๆ ได้โดยไม่ต้องพักเหนื่อยครึ่งทาง เหมือนแต่ก่อน 2. เคยตั้งตามข้อนิ้วมือแล้วรู้สึกเจ็บ กดตามข้อนิ้วก็จะเจ็บ และแดง ต้องพยายามกํามือ หลังจาก *BIM แล้ว อาการค่อยๆ ดีขึ้นจน ตอนนี้เรียกว่าหายไปเลยค่ะ 3. คนรอบข้างต่างก็ทักว่าหน้าตาดูสดใสกว่าเดิม ผิวใส ดูดีกว่าตอนที่ยังไม่เป็นมะเร็งเสียอีก ขนาดคุณหมอเองก็ยังทักด้วยค่ะ 4. ผลตรวจไขมันโคเลสเตอรอลก็ลดลง จนแพทย์จะไม่ให้ยาลดไขมันแล้ว 5. ผลตรวจเรื่องตับ ไต และผลของการติดตามเรื่องมะเร็งก็ดีขึ้น เสียดาย เหมือนกันที่ดิฉันรู้จัก *BIM ช้าไปหน่อยค่ะ หลังจากที่ตัวดิฉันเองมั่นใจ และ ประทับใจใน *BIM แล้วยังได้แนะนําคนอื่นๆ ให้รู้จักกับ *BIM เช่นเดียวกัน

 

คุณธิรดา บัณฑิตานุกูล
ผู้มีปัญหามะเร็งหลังโพรงจมูก
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

ปลายพ.ย.54 คัดจมูกซ้ายหายใจไม่ ออก แรกๆ ตรวจว่าเป็นไซนัสอักเสบ ผนังโพรงไซนัสบวมหนา รักษาเป็นเวลา 2-3 เดือน ไม่ดีขึ้นเลย จนเดือนก.พ.55 ตรวจเป็นครั้งที่ 2 พบก้อนเนื้อขนาด 3 x5 ซ.ม. ที่หลังโพรงจมก ผลตรวจชิ้นเนื้อ และ MRI ระบุชัดว่าเป็นมะเร็งหลังโพรง จมูก ปลายมี.ค.55 เริ่มทําเคมีบําบัดร่วมกับฉายรังสีทุกวัน พร้อมๆ กับพี่ชาย แนะนําให้ *BIM ทันที หลังจากให้เคมีเข็มที่ 1 มีอาการข้างเคียงคือ อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องเสีย ปวดเมื่อย เดินแล้วปวดขาอยู่ 5 วัน แต่ ต่อมาหลังจากให้เคมีเข็มที่ 2-6 อาการดังกล่าวกลับลดน้อยลง ไม่มี ท้องเสีย ไม่อาเจียน ปวดเมื่อยลดลง แต่น้ำหนักตัวขึ้น หลังจากฉายรังสี 15 ครั้ง โพรงจมูก และคอไหม้ ทานข้าวไม่ได้ ทานได้แต่น้ำผลไม้ หรือ อาหารเหลว น้ําหนักตัวลดลง แต่ร่างกายไม่เหนื่อย ไม่เพลียมาก อาบน้ำ แต่งตัว เดิน และช่วยเหลือตัวเองได้ แม้ภายหลังต้องให้เคมีชุดที่ 2 เพิ่ม เติมอีก กลับไม่มีอาการข้างเคียง เดือนส.ค.55 กลับมาทานอาหารได้ปกติ น้ำหนักเริ่มขึ้น ใส่วิกผมแล้วยิ้มๆ เดินไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นมะเร็ง เดือนธ.ค.55 ผลตรวจ MRI ยืนยันว่าไม่พบมะเร็งแล้ว ล่าสุดผลตรวจ 20 มี.ค. 56 ยังคงปกติดีค่ะ

 

คุณพรรณี ปิยะรัตน์
ผู้มีปัญหาช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ และ พบความผิดปกติของการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

เดือนเม.ย.ปี 53 ตรวจสุขภาพประจําปี และอัลตราซาวด์ พบช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ข้างขวา 2 จุด ไม่เคยมีประวัติปวดท้องประจําเดือน มาก่อน และหมดประจําเดือนมาแล้ว 3 ปี มีคําแนะนําว่าให้ตรวจซ้ําอีกใน ปีถัดไป เพราะจุดยังไม่ใหญ่มาก ต่อมาวันที่ 18 มิ.ย. 54 ได้ตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ผลออกมาว่าพบเซลล์ที่มีความผิดปกติ เกิดขึ้น ยิ่งทําให้กระวนกระวายใจเป็นอย่างมาก กลัวต้องตัดมดลูกทิ้ง พอดี มีเพื่อนมาแนะนําให้ *BIM ตั้งแต่กลางปี 54 ต่อมาวันที่ 23 พ.ค. 55 ผลตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องกลับไม่พบช็อกโกแลตซีสต์ที่รังไข่ และ วันที่ 24 พ.ย. 55 ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซ้ําอีกครั้ง ผลคือไม่พบ ความผิดปกติเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกแล้วเช่นกันและล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 56 ผลตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องยังคงยืนยันไม่พบช็อกโกแลต ซีสต์ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และไม่พบอาการผิดปกติใดๆ ในมดลูก รู้สึกดีใจ มากหมดห่วงเสียที่ และ 2 ปีที่ *BIM มา อาการปวดมวนในท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อที่เคยเป็นบ่อยๆ ก็ไม่มีไม่เป็นหวัด ไม่เจ็บคอค่ะ (สีเขียว เช้า 2 แคปซูล กลางวัน 2 แคปซูล และก่อนนอน 2 แคปซูล)

 

คุณกิ่งแก้ว หิรัญตระการ
ผู้มีปัญหาเนื้องอกที่มดลูก
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

ตั้งแต่ปี 45 เริ่มปวดประจําเดือนมาตลอดทุกเดือน แรกๆ พอทน ปวดได้ แต่ระยะหลังปวดมากขึ้นเรื่อยๆ จนต้องทานยาแก้ปวด พอมาเดือน ธ.ค.ปี 49 ประจําเดือนมาเยอะมากไม่ยอมหยุด เสียเลือดมากตัวซีดต้องเข้า พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 4-5 วัน ในเดือนม.ค. 50 ผลตรวจอุลตราซาวนด์ พบเนื้องอกที่มดลูก 1 ก้อนขนาด 6-7 ซ.ม. แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย หลังจากนั้น ทุกๆ ปีต้องไปตรวจเพื่อดูว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่ จนกระทั่งพ.ค.ปี 55 ลูกสาว แนะนําให้ *BIM 3 เดือน วันที่ 10 ส.ค.55 ไปตรวจอุลตราซาวนด์ ผล ตรวจกลับไม่พบเนื้องอกแล้ว อีกทั้งล่าสุดวันที่ 11 เม.ย. 56 ผลตรวจ ยังคงไม่พบเนื้องอกเหมือนเดิม ทุกวันนี้  *BIM เข้าเดือนที่ 11 แล้วค่ะ

 

คุณใบไผ่ ภูมาศ
ผู้มีปัญหาก้อนเนื้อที่ทรวงอก
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

แต่ก่อนเคยคลําพบก้อนเนื้อที่ทรวงอกข้างขวาและได้ตัดทิ้งไป หลังจากนั้นเพียงเดือนกว่าๆ ก็คลําพบก้อนเนื้อที่ทรวงอกข้างซ้าย จึงไปตัด ออกอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาอีกเพียงเดือนกว่าๆ เช่นกันก็คลําพบก้อนเนื้อที่ ทรวงอกด้านขวาอีก ซึ่งไม่ใช่ตําแหน่งเดิม และได้ไปตัดออก รวมแล้วเคย ตัดก้อนเนื้อที่ทรวงอกไปทั้งหมด 3 ครั้ง พอดีเพื่อนแนะนํา *BIM ให้รู้จัก จนตอนนี้ตั้งแต่ *BIM มา 4-5 เดือนแล้ว ก็ยังคลําไม่พบก้อนเนื้อค่ะ

 

คุณอาภาภรณ์ สนิทปะโค
ผู้มีปัญหามะเร็งเต้านม
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

เมื่อ 2 ปีก่อนคลําเจอก้อนเนื้อที่เต้านมซ้าย ผลการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเป็นมะเร็งขั้น 2 กว่าได้รับการผ่าตัดก้อนเนื้อขนาด 2.5 ซ.ม. และเลาะ ต่อมน้ําเหลืองตรงรักแร้ข้างซ้ายออก ต่อมาวางแผนต้องให้เคโม 8 ครั้ง เริ่ม ให้ครั้งแรกเดือนก.ค.55 มีอาการข้างเคียงคือ เพลีย ถ่ายไม่ออก ปากเปื่อย ในลําคอและเพดานปากเป็นแผล ปวดตามตัว ขา และก้นกบ ตื่นกลางดึก แล้วนอนไม่หลับจนถึง 6 โมงเช้า มีอาการดังกล่าวอยู่ 10 กว่าวันถึงจะฟื้นตัว ต่อมามีคนแนะนําให้เริ่ม *BIM พอไปให้เคโมครั้งที่ 2 กลับรู้สึกไม่ค่อย เพลีย พักฟื้นเพียงแค่ 4-5 วัน หลังจากนั้นเคโมครั้งต่อๆ มาก็ไม่มีอาการ ข้างเคียงอะไร ลําคอ และเพดานปากไม่เป็นแผล ทานข้าวได้ดีขึ้น นอน หลับง่าย ไม่ปวดตามตัว เนื่องจากผลตรวจมะเร็งดีขึ้นจึงทําเคโมเพียง 7 ครั้ง อีก 1 เดือนต่อมาประมาณต้นปี 56 วางแผนต้องฉายแสง 32 ครั้ง ระหว่างนั้นไม่รู้สึกแสบ ไม่รู้สึกร้อน มีเพียงสีผิวบริเวณหน้าอกที่ดําคล้ํา ร่างกายยังแข็งแรง หน้าตาสดใส ตอนไปรอคิวฉายแสงมีคนทักว่า “เป็น ญาติคนป่วยหรือคะ” หลังจากนั้นผลตรวจมะเร็งดีขึ้นอีกจึงลดการฉายแสง เหลือ 29 ครั้ง ล่าสุดผลตรวจวันที่ 24 ก.ย. ผลตรวจเลือดมะเร็งปกติ, การทํางานของตับ และไตปกติ, ผลเอกซเรย์ปอดปกติ,ผลแมมโมแกรม ปกติจัดอยู่ในระดับดีมาก ทุกวันนี้ *BIM ร่วมกับยาต้านฮอร์โมนค่ะ (สีเขียว ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง มื้อละ 3 แคปซูล 3 มื้อ หมายเหตุแนะนําเพิ่มน้ํามังคุด อีก 1 ซองหลังอาหารเย็น 1 ชั่วโมง)

 

คุณเตือนจิต อาจพงษา
ผู้มีปัญหามะเร็งต่อมไทรอยด์
มาเล่าประสบการณ์ของตนเอง และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังใช้ ผลงานวิจัย BIM100

ต้นปี 55 หลานสาวเคยแนะนําให้รู้จักกับ *BIM แล้วตุ่มแดงๆ ตามขาค่อยๆ ยุบลงบางส่วน แต่ไม่แน่ใจว่าใช่เพราะ *BIM หรือเปล่า พอ เดือนมี.ค. 55 มีตุ่มแดงเป็นจุดๆ ดูน่ากลัวขึ้นตามตัวตามขาหลายตุ่ม และมีความรู้สึกชา เมื่อไปตรวจ MRI พบว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ ได้รับการ ผ่าตัดเมื่อ 10 พ.ค. 55 และทราบจากหลานสาวว่ามังคุดช่วยให้เม็ดเลือดขาวกําจัดเซลล์มะเร็งได้ จึงตั้งใจ *BIM อย่างจริงจังพบว่า แผลผ่าตัดยาว 3 นิ้วที่ลําคอแห้งเร็วดี ได้รับคําชมว่า “ดูแลแผลได้ดี” อีกทั้งคนละแวกบ้านยังบอกว่า “ไปผ่าที่ไหนมาไม่เห็นรอยแผลเลย” ต่อมาต้องไปฉายแสง รอบแรกรวม 30 กว่าครั้ง แต่กลับไม่มีอาการข้างเคียงสักอย่าง ไม่มีอาการปากไหม้ คอไม่แห้ง เสียงไม่แหบ ไม่เจ็บคอ ทานข้าวได้ปกติ ทานอะไรๆ ก็อร่อย ใครๆ ก็แปลกใจ ทําไมคนป่วยทานเก่งจัง? อีก 1-2 เดือนต่อมาแพทย์ยังนัดไปฉายรังสีรอบ 2 อีกก็ยังไม่มีอาการข้างเคียงอะไร แต่ฉายอีกไม่เกิน 10 ครั้ง เพราะอาการดีขึ้นตรวจไม่พบเซลล์มะเร็งแล้ว ขณะที่คนอื่นต้องฉาย 30-40 ครั้ง ต่อมาเดือน ม.ค.56 ทํา MRI ออกมาผลตรวจยังปกติเหมือนเดิมค่ะ (สีเขียว เช้า 2 แคปซูล เย็น 2 แคปซูลและน้ํามังคุด 1 ซอง)

 

มีปัญหาสุขภาพหรือปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
คุณอัญชลี เกตสระ
โทรศัพท์ : 086-777-9101 ,098-569-9653
Line ID : bim100unshalee
Website : https://www.bim100channels.com
http://www.bim100product.com
https://www.bim100icon.com

BIM100 นวัตกรรมจากมังคุด ผลไม้และธัญพืชสกัดจากธรรมชาติ เสริมสุขภาพโดยการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายจัดการกับปัญหาสุขภาพ และโรคร้ายต่าง ๆ

 


12 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 3471 ครั้ง